Prywatne zabiegi ortopedyczne

Artroskopia barku to małoinwazyjna metoda diagnostyki i leczenia chorób barku. Zabieg ten wykonywany jest w warunkach bloku operacyjnego, w znieczuleniu ogólnym. Zabieg artroskopii barku polega na wykonaniu najczęściej trzech ( w zależności od rodzaju wykonywanych zabiegów wewnątrzstawowych )  dojść operacyjnych długości ok. 5 – 10 mm oraz wprowadzeniu przez nie kamery o wysokiej rozdzielczości oraz narzędzi chirurgicznych celem oceny poszczególnych struktur oraz ewentualnej naprawy uszkodzeń wewnątrzstawowych. Czas trwania artroskopii to około 45 – 60 minut. Artroskopia jako zabieg małoinwazyjny w porównaniu z tradycyjnymi operacjami niesie wiele korzyści a do najważniejszych należy uznać fakt iż artroskopia jest zabiegiem mniej obciążającym staw i organizm , daje możliwość dokładnej oceny struktur wewnątrzstawowych,  rany pooperacyjne , a co za tym idzie także blizny po zabiegu są mniej widoczne, okres powrotu do sprawności jest znacznie skrócony a ryzyko infekcji jest mniejsze. Po zabiegu pacjent nie wymaga pobytu szpitalnego, po kilku godzinach może być wypisany do domu. W okresie pooperacyjnym operowana kończyna unieruchomiona jest na temblaku lub w kamizelce ortopedycznej ( w zależności od wykonywanych procedur wewnątrzstawowych ), pacjent korzysta z zabiegów fizykoterapeutycznych i współpracuje z rehabilitantem.

 

Wskazania do artroskopii barku :

- uraz

- niestabilność

- ograniczenie ruchomości

- uszkodzenia chrząstki stawowej

- przewlekłe dolegliwości bólowe

- nawracające wysięki

- zmiany zwyrodnieniowe

- zmiany przeciążeniowe

- jałowe martwice

- obecność ciał obcych lub wolnych w stawie

 

 

Procedury artroskopowe w obrębie barku :

- leczenie niestabilności stawu ramiennego

- leczenie uszkodzeń stożka rotatorów

- leczenie uszkodzeń obrąbka stawowego

- leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej   ( chondrectomia , mikrozłamania , chondroabrazja , rekonstrukcja chrząstki stawowej  - membrana HYALOFAST , JointRep )

- odbarczenie przestrzeni podbarkowej

- chirurgia błony maziowej i fałdów maziowych

- usunięcie ciał wolnych

- leczenie złamań chrzęstno-kostnych