Prywatne zabiegi ortopedyczne

''Łokieć  golfisty" jest zwyrodnieniową tendinozą wspólnej powierzchni przyczepu mięśnia nawrotnego obłego (PT) i zginacza promieniowego nadgarstka (FCR). Do tenopatii dochodzi zazwyczaj w wyniku powtarzających sie przeciążeń, gdy naprężenia działające na tkanki przekraczają ich tolerancję, która jest wypadkową siły, elastyczności i wytrzymałości. 

Objawy :  

-  ból nad przyczepem PT i FCR - punkt największej bolesność jest niezmienny i mieści się w odległości do 1-2 cm od nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej

- osłabienie siły zginaczy nadgarstka

- ból "piekący", promieniujący w dół do przedramienia

- dodatnie testy prowokacyjne

 

Leczenia:

-  leczenie nieoperacyjne ( unieruchomienie w szynie w pozycji neutralnej , orteza  , niesteroidowe leki p-zapalne, iniekcje hydrokortyzonu, fizykoterapia , PRP – CZYNNIKI WZROSTU )

- leczenie operacyjne ( chirurgiczna plastyka przyczepu ścięgien zginaczy )