Prywatne zabiegi ortopedyczne

Palec przeskakujący (strzelający) to zwężające zapalenie pochewki ścięgien palców. Pierwotny (idiopatyczny) palec przeskakujący występuje 2-6 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn, w wieku 40 - 60 lat. Przyczyna palca przeskakującego wtórnego jest nadal niejasna. Przeciążenie, nawracające mikrourazy mogą zapoczątkować miejscowy proces zapalny, chociaż w większości przypadków musi współistnieć sprzyjający temu czynnik anatomiczny lub pochodzenia wewnętrznego. Zmiana dotyczy częściej ręki dominującej. Najczęściej dotyczą palca serdecznego, następnie kciuka, palca środkowego, wskazującego i na końcu palca małego.

 

Objawy:

- początkowo bezbolesne przeskakiwanie, które w końcu staje się bolesne (największa bolesność w rzucie stawu MCP i promieniuje w kierunku bliższym)

- wyczuwalne zgrubienie w przebiegu ścięgna

- zablokowanie palca w zgięciu ( możliwy jest wtedy jedyny bierny wyprost) lub w wyproście ( z niemożliwością wykonania pełnego czynnego zgięcia )

 

Leczenie :

-  leczenie nieoperacyjne ( unieruchomienie w szynie, niesteroidowe leki p-zapalne, iniekcje hydrokortyzonu, fizykoterapia )

- leczenie operacyjne ( chirurgiczne przezskórne / otwarte uwolnienie więzadła A1)