Prywatne zabiegi ortopedyczne

Zespół de Quervaina to zwężające zapalenie pochewki pierwszego grzbietowego przedziału nadgarstka, który zawiera ścięgno odwodziciela długiego kciuka (APL) oraz prostownika krótkiego kciuka (EPB). Choroba dotyczy zwłaszcza kobiet ( 6 x częściej niż u mężczyzn). Przyczyna jest nadal niejasna. Przeciążenie, nawracające mikrourazy mogą zapoczątkować miejscowy proces zapalny, chociaż w większości przypadków musi współistnieć sprzyjający temu czynnik anatomiczny lub pochodzenia wewnętrznego. Zmiana dotyczy częściej ręki dominującej.

 

Objawy:

- bolesność promieniowej strony nadgarstka nasilająca sie przy ruchach kciuka, zwłaszcza podczas jego przywodzenia i wyprostu ( ból promieniuje obwodowo lub dogłowowo wzdłuż przebiegu ścięgna APL i EPC

- bolesność uciskowa, obrzęk w miejscu nad pierwszym przedziałem nadgarstka, 1-2 cm dogłowowo od wyrostka rylcowatego kości promieniwej

- dodatni test Finkelsteina ( pacjent przy zamkniętym kciuku w ręce odchyla nadgarstek w kierunku łokciowym co prowokuje dolegliwości bólowe )

 

Leczenie :

-  leczenie nieoperacyjne ( unieruchomienie w szynie w pozycji neutralnej , orteza  , niesteroidowe leki p-zapalne, iniekcje hydrokortyzonu, fizykoterapia )

- leczenie operacyjne ( chirurgiczne uwolnienie pierwszego przedziału grzbietowego)