Prywatne zabiegi ortopedyczne

Zespół rowka nerwu łokciowego jest drugim co do częstości występowania zespołem uciskowym nerwu kończyny górnej. W okolicy łokcia nerw łokciowy leży w bruździe końca dalszego kości ramiennej, gdzie pokryty jest włóknistym sklepieniem ciągnącym się od nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej do wyrostka łokciowego.

 

Objawy :

- zaburzenia czucia ( mrowienie , drętwienie , zaburzenia ilościowe i jakościowe ) w obrębie palca serdecznego i małego (IV i V)

- osłabienie bądź zanik mięśni ręki ( dysfunkcja ruchowa objawia się w postaci słabości, niezdarności ruchowej  i opuszczania przedmiotów )

- postępujące osłabienie ręki podczas wykonywania wielokrotnych powtórzeń tych samych ruchów ręki i przedramienia szczególnie podczas podpierania łokci o twardą powierzchnię

- ból okolicy łokcia promieniujący zarówno do ręki, jak i do barku oraz szyi

- osłabienie odchylenia łokciowego i zginania dłoniowego ręki

- upośledzenie przywodzenia i odwodzenia palców

- „ palce szponiaste ”

- osłabienie przywodzenia kciuka – objaw Fromenta

- w badaniu stwierdza się dodatni objaw Tinela (pukanie w nerw łokciowy na wysokości kanału powoduje parestezje w obrębie palców unerwionych czuciowo przez nerw łokciowy )

- testy prowokacyjne

 

Leczenie :

- leczenie nieoperacyjne ( unieruchomienie w szynie, niesteroidowe leki p-zapalne, iniekcje hydrokortyzonu, fizykoterapia )

- leczenie operacyjne ( chirurgiczna dekompresja nerwu łokciowego )