Prywatne zabiegi ortopedyczne

Przykurcz Dupuytrene'a (przykurcz rozcięgna dłoniowego) charakteryzuje się bliznowaceniem rozcięgna dłoniowego z następczym przykurczeniem zgięciowym palców. Przyczyna nie jest jeszcze dokładnie ustalona - przyjmuje się obecnie trzy zasadnicze teorie powstawania przykurczu (teoria genetyczna, urazowa, powinowactwa nerwowego).

 

Objawy :

- typowym objawem jest tkliwy palpacyjnie guzek (ból może mieć różny charakter i nasilenie)

- pojawienie się i nasilanie się z czasem trudności podczas wyciągania drobnych przedmiotów z kieszeni, zakładania okularów oraz wykonywania czynności higieny osobistej

- chorobie Dupuytrene'a może towarzyszyć padaczka, gruźlica, cukrzyca, palec przeskakujący

- dodatni "test stołu" (pacjent nie jest w stanie ułożyć swojej ręki płasko na blacie stołu)

 

Leczenie:

- leczenie nieoperacyjne ( niesteroidowe leki p-zapalne, iniekcje hydrokortyzonu, fizykoterapia )

- leczenie operacyjne (otwarta fasciectomia dłoniowa)